VINA på web

Vi oppretter her en egen side for aktuelle saker og hvor det er plass til å gå dypere i de tema VINA jobber med.

VINA sender ut medlemsbrev, og drifter nettsiden vinanorge.no.
I tillegg sendes det ut pressemeldinger i relevante saker.
Vi har møter og arrangere reiser til Israel.

Vi har også en Facebook-side som vi oppdaterer relativt ofte:
https://www.facebook.com/groups/741313652559429/

Årskontingent er 200 kr.
(Fra 2022 er årskontingent 300 kr)
Konto nr : 9001.20.97475
Merk med navn og telefon nummer.

VINA – Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse

post@vinanorge.no

Deportasjonen 26. november

Israel ligger langt fremme i kampen mot COVID og vil være tryggere å besøke enn de fleste alternativ.

touristisrael.com har informasjon om regler og oppdatert status for reiser til Israel. God Tur! 😀

COVID-19 UPDATE-WHEN WILL TRAVEL TO ISRAEL RESUME?

Krystallnatten

Krystallnatten, natt til 10. November 1938 gikk naziztene til angrep på jøders hjem forretninger og synagoger. 91 mennesker mistet livet. Dagen etter ble nærmere 20.000 jødiske borgere pågrepet og satt i konsentrasjonsleiren Dachau. Krystallnatten fikk sitt navn fra den store mengden glasskår som lå igjen i gatene.

Vi må fortsatt kjempe en knallhard kamp mot antisemittisme, hver dag.

Eigil Jespersen
leder

Godt Valg!🇳🇴

I dag er det valgdag i Norge.

Dette kan da være en god dag å minne om at Israel er det eneste fungerende demokrati i Midtøsten. Selv om det er noen kandidater på rett kurs et tiår etter den arabiske våren.

Og, at selv om Israel har vært igjennom urolige tider politisk ser en i år det høyeste av kvalitetstempel for gode samfunn, nemlig at selv de mest kontroversielle ledere kan byttes ut ved valg på fredelig vis.

Kjære venner i arbeiderbevegelsen

VINA ser med stor uro på utviklingen i konflikten mellom Israel og Palestina.
Nå er dialog viktigere enn noen gang, og det på alle plan!
Vi var godt i gang, og arbeidet må forsterkes. Det skylder vi våre kamerater som gikk foran bla under Oslo avtalen.
Konflikten må inn på et annet spor og det snarest mulig.
Ta gjerne kontakt for rådslagning.
Vi har ingen tid og miste!

Bekymret hilsen

Eigil Jespersen
Leder VINA

1.MAI ! ה -1 במאי!

Gratulerer med dagen! Arbeiderbevegelsen er viktigere enn på lenge i en verden hvor ulikhetene vokser, konfliktnivået stiger både mellom grupper og land, mens menneskene kjemper mot pandemien.

Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse, VINA, jobber for en bedre dialog mellom arbeiderbevegelsene i Norge og Israel. Landene har en egen viktig kamp nasjonalt, og vi tror på verdien av å dele lærdom, delen motivasjon, og dele kampen for arbeiderbevegelsen.

Yom Hazikaron

Yom Hazikaron er minnedag for falne soldater.
“I dag husker vi bidragene til Israels mange soldater mens vi sørger over tapet av tusenvis som ofret alt for vår nasjonale sikkerhet, suverenitet og selvbestemmelse.”

Kontingent VINA 2021

Påminnelse om innbetaling av årskontingent til VINA – Venner av
Israel i Norsk Arbeiderbevegelse.

Årskontingent er 200 kr.
(Fra 2022 er årskontingent 300 kr)

Konto nr : 9001.20.97475
Merk med navn og telefon nummer.

First for innbetaling er 30.April.

VINA finner du på nettsiden www.vinanorge.no.
Vi har også en Facebook-side:
VINA – VINA – Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse
https://www.facebook.com/groups/741313652559429/
I tillegg sendes det ut pressemeldinger i relevante saker.

Om du ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt her på epost,
gjennom nettsiden eller Facebook.

Du når oss gjennom :
Epost: post@vinanorge.no
Nettsiden: https://www.vinanorge.no/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/741313652559429/

Med vennlig hilsen
VINA

Den internasjonale Holocaustdagen 2021

Kjære venner av VINA. I dag minnes vi ofrene etter holocaust. Vi vil bidra til å holde kampen mot antisemittisme gående. Vi vil aldri glemme!

Eigil Jespersen
leder

<embed src=https://www.hlsenteret.no/aktuelt/arrangementer/den-internasjonale-holocaustdagen-2021.html width=”650″ height=”550″> </embed></object>

Eigil er ny leder i VINA

Eigil Jespersen overtok som fungerende leder for VINA fra 15. Januar 2020. Eigil vil fungere som leder frem til generalforsamling og valg seinere i år.

VINA takker hjertelig Marius Gaarder for hans gode og iherdige innsats som leder over mange år.

VINA i Israel 2017 –

Selv om en besøker Israel relativt ofte er kontrastene og likhetene hver gang det første som bringer forundring, overraskelse og glede. Hva som er gledelig gjensyn og hva som er en ny opplevelse glir over i en annen, men å ankomme Israel gir alltid en god følelse det er sikkert.
Denne gang var vi heldig og kunne starte besøke med kultur. Musikksenteret Yellow Submarine på Ha-Rekhavim Street 13 i Jerusalem arrangere International Music Showcase Festival disse dager så vi fikk oppleve Itamar Borochov og Marsh Dondurma.

Det er viktig å huske at Israel er et vestlig demokratisk land med liberale verdier mye lik de vi har i Nord-Europa. Og det oppleve en spesielt sterkt i den kulturelle frie utfoldelse som blomstrer fritt og frodig også i Den Hellige By Jerusalem, Israels og Jødenes hovedstad.

Åpent brev mot nedleggelsen av hebraiskstudiet ved Universitetet i Oslo.

Nedleggelsen av hebraiskstudiet ved Universitetet i Oslo.

VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse er sterkt kritisk til nedleggelsen av hebraisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Fra og med høsten 2018 vil instituttet kun ta opp studenter til bachelor i Midtøsten- og Nord-Afrika kunnskap med arabisk, farsi eller tyrkisk. Dette vil ikke lenger være mulig å ta hebraisk. Frem til nå er det kun Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo som har hatt tilbud om moderne hebraisk. Bibelhebraisk tilbys teologistudenter, men det er dessverre ikke relevant for studier rundt Israel og judaistikk. I Sverige tilbys det til sammenlikning moderne hebraisk ved Universitetet i Lund, Universitetet i Uppsala og Universitetet i Gøteborg.
VINA forstår at det er økonomi som ligger til grunn for nedleggelsen, men det at ikke lenger vil være mulig å studere begge språkene i en konflikt Norge utenrikspolitisk står nært er uheldig og kan på sikt også ødelegge for den rollen Norge ønsker å spille i å bringe denne konflikten mellom palestinerne og israelerne til en løsning. Det er viktig med språkkunnskaper for å forstå begge sider.

I Danmark har de en ordning for å sikre undervisning i fag som det er av nasjonal interesse at det fortsatt er undervisning i, trass i få studiepoengproduserende studenter. VINA mener at moderne hebraisk burde sikres på en slik måte i Norge. Dette for å understøtte den rollen Norge spiller politisk og gi muligheten for flere å skaffe seg en akademisk utdannelse i dette feltet. I tillegg vil det være en styrke for arabisk at flere semittiske språk blir undervist ved universitetet. Det må også nevnes at for norske jøder er tilbudet om moderne hebraisk på et akademisk nivå viktig. Hebraisk sin rolle i jødisk historie er helt unik og ikke bare knyttet til Israel.

Marius Gaarder
Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse

VINA i Bergen

Den 17. Oktober ble det holdt medlemsmøte i Bergen. Leder i VINA, Marius Gaarder, var på besøk og holdt innledning om VINA og pågående aktiviteter.

På møte ble det opprettet lokallag for Bergen.  Iris Walderhaug ble valgt som første kvinnelige leder i VINA. Med seg i lokallagets styre har hun Jostein Jakobsen og Geir Kåre Opheim. Styret er valgt frem til årsmøte i 2018.

 

VINA fortsetter å vokse. Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli medlem? Vi spanderer medlemskapet ut året!

VINA til Israel 2017

VINA drar til Israel også i år.

Vi bygger videre på dialogen med kontaktnettet og samarbeidspartnere. Det blir møter med Israels LO Histadrut, ambassaden i Tel Aviv, UD og andre.

Det blir også dager i Jerusalem for å møte både oldtid og det moderne landet.

Program og praktisk informasjon finner du i pdf under eller ved epost til post@vinanorge.no .

FrPs Landsmøtevedtak om å forby mannlig omskjæring 2017

Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse – VINA tar på det sterkeste avstand fra FrPs Landsmøtevedtak om å forby mannlig omskjæring (Brit Milah). Dette er å sette seg som garantist mot videre jødisk liv i Norge og er det mest problematiske vedtak et parti med representasjon på Stortinget har vedtatt siden 2. verdens krig. 

VINA anser dette for å være et de facto, om ikke de jure, forsøk på gjeninnføring av den problematiske jødeparagrafen. 

Et slik forbud er langt mer alvorlig enn de ulike boikottforslag som foreligger mot Israel. Dette forbudet er et direkte angrep på den nasjonale minoriteten jøder i Norge. Ved å stemme på et slikt forbud har FrP utspilt sin rolle som venn av jøder og Israel. 

 

Marius Gaarder

Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse. 

Uttalelse fra VINA om boikottvedtak

VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse tar fullstendig avstand for LOs Kongressvedtak om full økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Dette setter en effektiv stopper for enhver form dialog. Løsningen på konflikten må komme som en fremforhandlet løsning mellom partiene, ikke på en ensidig og folkerettsstridig boikott av den ene parten. Dette sett i lys av LO Kongressens politiske utalelser gjør LO helt irrelevant for en løsning på situasjonen og setter Norges rolle som tilrettelegger i stor fare. Vedtakene samlet er folkerettstridig og er sammen med FrPs vedtak om forbud mot mannlig omskjæring de mest problematiske vedtak fattet mot jøder i Norge siden andre verdenskrig.

 

Knut Marius Gaarder.

Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse. 

Besøk Israel – Andre møter og besøk.

VINA rakk også samtaler med ordfører og leder for Avodah i Modiin, en liten by utenfor Tel Aviv. Vi fikk umiddelbar god kontakt med Eran Chermoni og begge sider planlegger å følge opp denne nye kontakten i nær fremtid. Chermoni og VINA delte begge bekymringer for situasjonen i opposisjonen både i Israel og Norge og angrepene fra borgerlig side mot velferdsstaten og de økende forskjeller mellom rike og fattige gjennom skatteletter til de rike i begge land. I tillegg rakk VINA også å møte en representant for B’Tselem. Alt i alt må det sies at VINA har hatt en aktiv uke med møter her og der i landet. En takk rettes til Dov Randel i Histadrut og Torunn Viste ved Norges ambassade i Tel Aviv. Shana Tovah!

vina-tur-sep-2016-2vina-tur-sep-2016

Turen var også en suksess som oppstarten på å regelmessig å tilby turer til Israel for VINAs medlemmer.

Vil du være med? Send en epost til post@vinanorge.no

Besøk Israel – Hos Yehiel “Hilik” Bar i Knesset

Etter møtene med Histadrut ble VINA invitert til å besøke Yehiel “Hilik” Bar fra Avodah i Knesset. Bar er “Deputy Speaker of the Knesset”, altså det som tilsvarer visepresident på Stortinget i Norge.mk-hilik-bar

Også hos Bar fikk vi en svært positiv velkomst med forsikringer om at han har et sterkt ønske om å bidra til bedre relasjoner mellom arbeiderbevegelsene i Norge og Israel. Vi snakket om hvordan situasjonen er i dag, bakgrunn og fremtiden.

Møte ble en bekreftelse på at israelsk arbeiderbevegelse er bekymret for at deler av norsk arbeiderbevegelse kun identifiserer Israel med dets høyre-politiske blå-regjering, selv når nå også Norge har en blåblå-regjering. VINA jobber nettopp for samarbeid og gjensidig støtte mellom arbeiderbevegelsene i Norge og Israel.

vina_bar-knesset

Yehiel “Hilik” Bar styrket det inntrykket vi fikk hos alle vi møtte i Israel. Arbeiderbevegelsen i Israel skulle ønske at ikke all kontakt måtte handle om konflikten og at man større grad kunne øke samarbeidet innenfor forsking og industri.

 

Besøk Israel – Histadrut og fagforeningene i Tel Aviv.

Tirsdag ble en aktiv dag med besøk både hos Histadrut sentralt, og hos Histadrut Tel Aviv. Dov Randel, som VINA kjente godt fra før, tok oss imot i Histadrut sitt hovedkvarter i Tel Aviv. Vi fikk en rundtur i bygget og et godt innblikk i både historien og dagens ledelse.

I tillegg var vi heldigehistadrut-1_sep16 og fikk se noen av fanene og en del av de historiske plakatene. Vi ble også utstyrt med t-skjorter og logo-merker.

 

 

 

 

Etterpå var vi invitert på Rosh HaShana-lunsj med Histadrut Tel Aviv. Det jødiske nyttåret – Rosh Hashana er rett hjørnet og Israel forbereder seg på feiring av helligdagene og ferie. Der ble vi introdusert for Gershon Gelmon, leder for Histadrut Tel Aviv. Vi fant tonen straks, ble enige om å møtes igjen og planlegge felles prosjekter.

På lunsjen møtte vi også 14433225_10207010867009672_7297959402303627069_nAriel Yacobi, leder for fagforeningen for de kommunalt ansatte. De tilsvarer NTL – Norsk Tjenestemannslag i Norge. Vi hadde jo også med oss en fra NTL i vår delegasjon.

 

 

 

Vi ble også kjent med den sterke lederen for fagforeningen for søppelkjørerne i Tel Aviv. Der er alle organisert, så det er en fagforening med gjennomslagskraft. Igjen et bevis for hvor viktig det er å være organisert – både for felleskapet og for individuell sikkerhet på arbeidsplassen.

Mange i VINA har erfaring som tillitsvalgte, så dette ble virkelig en dag for å huske på de utfordringene vi har med å mobilisere og organisere i Israel og Norge og ikke minst viktigheten av et sterkt Histadrut og LO. Dette for å trygge arbeidsplasser for fremtiden og hindre nedbygging av velferdsstatene i Israel og Norge.

Besøk Israel – Ambassaden

norway-israel

Ambassaden var denne gang en naturlig første post i Israel. Og vi fikk en varm velkomst, eller kanskje et velkommen tilbake for VINA etter tid med mindre aktivitet.

Det ble gjennomgang av hvor vi er i dag, planer og veien videre. Ambassaden var positiv og viste at de har stor kunnskap og et godt kontaktnett i Israel. Det ble åpnet dører til nye kontakter, og ambassaden bekreftet viktigheten av vårt arbeid.

Besøk Israel

Denne uken drar VINA til Israel for en runde møter. På planen er møter med samarbeidspartnere som Avodah og Histadrut.

maxresdefaultMed dette gjenopptar vi en viktig del av arbeidet som er sentralt i organisasjonene, å knytte direkte kontakter mellom norsk og israelsk arbeiderbevegelse.

Deltagere på turen er deler av styret men også nye medlemmer som har liten eller ingen erfaring med å besøke Israel.

 

Å besøke Israel er nok den beste og ikke minst hyggeligste måten å lære om landet og folket der.

Neste tur med VINA planlegges for våren 2017.

Venner av Israel i den norske arbeiderbevegelsen.

Venner av Israel i den norske arbeiderbevegelsen er en forening for venner av Israel i den norske arbeiderbevegelsen. Det vil si for deg som er organisert i et fagforbund (for eksempel i LO eller YS) eller som sympatiserer eller er medlem  av Arbeiderpartiet eller andre partier på venstreside og som ønsker et tettere samarbeid mellom den norske og israelske arbeiderbevegelsen. Send oss gjerne en mail om du har spørsmål eller ønsker å melde deg inn :-)!