Eigil Jespersen overtok som fungerende leder for VINA fra 15. Januar 2020. Eigil vil fungere som leder frem til generalforsamling og valg seinere i år.

VINA takker hjertelig Marius Gaarder for hans gode og iherdige innsats som leder over mange år.