VINA deltok på Det Mosaiske Trossamfunnets verdige punktmarkering på Egertorget 7.november 2023.