76th Independence Day of The State of Israel

Gode venner av Israel,

Israel feirer i dag.

76th Independence Day of The State of Israel


Venner av Israel i norsk Arbeiderbevegelse gratulerer med dagen og vil være representert med styret under feiringen i Oslo.

Det er viktig å markere støtte i en krevende tid for Israel og det israelske folk.

Vennlig hilsen

Eigil Jespersen

Leder VINA

Anerkjennelse av staten Palestina

I formiddag har jeg sendt en melding til ambassadøren Avraham (Avi) og Avital i Histadrut.

Jeg har beklaget situasjonen som er oppstått mellom våre to land i forhold til anerkjennelsen av Palestina som egen stat. En tostatsløsning har ligget på bordet en tid. Man kan stille spørsmålstegn med timingen, men et faktum foreligger. Nå må vi håpe på dialog mellom partene slik at en fredelig løsning kan skape en fremtid for begge folkene. Norge tar nå på seg en lederrolle for å skaffe støtte til en fredsplan.

Jeg tok også til orde for nettopp dette i en appell på Eidsvolls plass 15. oktober i fjor sett ift intensjonen i Oslo avtalene.

Eigil Jespersen

Leder VINA

Gratulerer med frigjørings-og veterandagen 8. mai !

En dag som det er viktig å markere hvert år. Vi skal aldri ta vår frihet for gitt. Siden 2011 har denne dagen også blitt markert som Norges nasjonale veterandag. På denne dagen hedres alle veteraner for deres innsats under andre verdenskrig og alle de som har tjenestegjort i Forsvaret siden.

Yom HaShoah

I dag minnes vi ofrene og de etterlatte etter Holocaust. Vi minnes også ofrene for terroranslaget mot uskyldige og tilfeldige 7. oktober sør i Israel. Kampen mot terror og antisemittisme er mer relevant enn på lenge.

Vi skal aldri glemme!

Markering 8.oktober

Stille og verdig markering utenfor Israels ambassade i ettermiddag. VINA tente lys for ofrene etter terror fra Hamas sammen med bla ambassadør Avi.

Am Israel Chai !

VINA støtter norske myndigheters og EUs sterke fordømmelse av terrorgruppa Hamas sitt angrep på Israel siste døgn.

Sverre Worums bortgang.

Jeg videresender dere det triste budskapet om Sverres bortgang.

Jeg besøkte han på hjemmet 4. mai og skjønte at det var utfordringer helsemessig.

Sverre fylte 95 år i februar og var mangeårig medlem av VINA.

Våre tanker går til familien og de nærmeste. Sverre vil bli savnet og vi er takknemlig for hans utrettelige innsats i arbeider- og fagbevegelsen og for Israels sak.

Eigil Jespersen

Leder VINA

Pressemelding fra Histadrut, LO i Israel, angående den pågående politiske kampen om rettsvesenet og andre forhold i Israel.

“Chairman Arnon Bar-David vows tough action, demanding broad agreement on reforms.

Jul 24, 2023

After a dramatic vote in the Knesset and ongoing mediation efforts until the last minute at the President’s residence, Histadrut chairman Arnon Bar-David expressed his efforts to bring about a compromise desired by the majority of the people in Israel. However, these efforts were hindered by political whims on both sides, preventing a resolution to the remaining differences. Bar-David thanked President Yitzhak Herzog for his dedication and commitment to achieving a broad consensus. He also criticized some decision makers for prioritizing personal interests over the well-being of Israeli society.

Bar-David pointed out that Prime Minister Benjamin Netanyahu now holds the responsibility to lead the country, but a historic opportunity to mend divisions and restore stability was missed. The current reality has eroded the trust between the people and their elected officials, and undermined the fundamental values on which Israel was built. He warned that this crisis could have severe consequences, affecting security, economy, social cohesion, and international standing, jeopardizing the achievements made since the country’s establishment.

Going forward, Bar-David emphasized that any progress in reforms must come with broad agreement to prevent further division and polarization among the people. He stated that the Histadrut, as a united body representing workers from across the political spectrum, will persistently advocate for solidarity, equality, and mutual support.

In response to the situation, Bar-David announced his intention to convene the highest institutions of the Histadrut to declare a general labor dispute in the economy, and he will activate it if necessary until a complete shutdown is achieved.”

Vi vil aldri glemme!

I dag minnes vi ofrene og alle berørte av massakrene 22. juli 2011 og seinere terrorhandlinger. Kampen mot terror, i alle dets former, vil være en stadig pågående prosess. Norges liberale demokrati er vårt verdigrunnlag uansett den enkeltes bakgrunn.
Vi vil aldri glemme!

Gratulerer med Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Gratulerer med Frigjørings- og veterandagen 8. mai. Kampen for fred og frihet skal vi aldri gi opp. Vi er evig takknemlige til de som bidro til at Norge ble et fritt land etter andre verdenskrig. De av våre over 100 000 veteraner som har bidratt til å skape fred og frihet utenfor vårt eget land, skal vi takke og sende en varm tanke på denne dag. Igjen, Gratulerer med dagen alle sammen!

1. Mai

God 1. mai!

Vi vil alltid støtte et sosialdemokratisk Norge hvor bla god fordelingspolitikk skal være et gode for alle!

Til minne om de falne.

VINA sender de varmeste gratulasjoner til alle våre israelske venner i anledning Israels Remembrance Day i dag 25. april.

Eigil Jespersen
Leder VINA

Yom Hazikaron

Til minne om de falne.

Peter Lerner · Director General of the International Relations Division at the Histadrut, HistadrutGlobal :

«Oppgjørets time? Antisemittisme på venstresida»

Jeg deltok som publikum under debatten: «Oppgjørets time? Antisemittisme på venstresida» på baren Internasjonalen, Youngstorget onsdag 12 april kl 1800.

Avisa Klassekampen hadde tatt initiativet til denne debatten med bakgrunn i boken til religionshistoriker og professor ved Oslomet, Torkel Brekke: «Ingen er uskyldig – Antisemittisme på venstresida»

Lokalet var «pakkfull» av engasjerte tilhørere, som bla Odd Karsten Tveit og Mads Gilbert for å nevne noen. I panelet satt forsker ved Oslomet Lars Gule, forsker ved HL-senteret Vibeke Mo og professor Torkel Brekke. Debatten ble ledet av journalist i Klassekampen Dag Eivind Undheim Larsen.

Alle deltakerne i panelet var klare på at det finnes antisemittisme på venstresiden, dog ikke like ekstrem som på ytre høyre siden. Denne antisemittismen har bla sin bakgrunn i etableringen av staten Israel i 1948 og Seksdagerskrigen i 1967, som en gen form for antisemittisme. Alle var klare på at antisemittisme er uakseptabelt, uansett form. Det er lov å kritisere Israel når de gjør gale ting, det skulle bare mangle. Man må skille mellom politikk som utøves av dagens israelske regjering og israelere og jøder generelt. Her har venstresiden men også pressen «svin på skogen». Solidaritetsbevegelsen sin begeistring for palestinsk terror må bekjempes. Resultatet av denne type forherligelse vil munne ut i nye diktaturer. Vi har flere eksempler på dette fra for eksempel Sør-Amerika.

Det ble også mye diskusjon rundt definisjon av begrepene antisemittisme og antisionisme. Gjennom debatten fremkom det helt klart at antisemittismen i Europa på slutten av 1800 tallet motiverte og var bakgrunnen for Theodor Herzl i arbeidet for å få en egen jødisk stat, en prosess som fikk betegnelsen sionisme. At dette skulle bli en stat i Palestina ble det uttrykt stor misnøye med. Lars Gule er klar i sin sak: «Israel bør ikke eksistere som en jødisk og sionistisk stat. Det er fordi det er et kolonialistisk og rasistisk prosjekt som ikke kan forsvares (også presisert i et intervju i Klassekampen onsdag 22. mars). Han avsluttet tiraden med at Israel burde ligget i Bayern! Han ble utfordret av en i publikum på om det fantes andre stater blant FNs nærmere 200 stater som manglet legitimitet. Han svarte at det er flere stater som for eksempel Saudi Arabia, Iran, Irak og Egypt som manglet legitimitet, for å nevne noen.  Kravet for at en stat skal ha legitimitet skal henge høyt mente han.

BDS (bevegelsen for boikott, des-investeringer og sanksjoner) og apartheid kritikken av Israel er langt på vei antisemittisk mente forfatteren av boken. Litt avhengig hvordan man definerer kritikken, men likevel. Her ble det motbør fra Lars Gule, som sitter som styremedlem i BDS. Han mente at det ikke skulle være kritikkverdig å forsvare folkeretten. En annen fra BDS og Arbeiderpartiet i Oslo fortalte at han og venner pusser snublestener rundt i Oslo for bla å minnes de som døde under Holocaust. En kvinne med jødisk bakgrunn repliserte med at hvis hatet fra BDS og andre antisemitter munnet ut i et nytt Holocaust så nytter det ikke å pusse snublesteiner. Dette sa hun med bakgrunn i at det ble orientert om at jødehatet øker flere steder i verden, også i Norge.

Alt i alt en stort sett saklig og meget interessant debatt om en viktig problemstilling, dog med noen til tider «friske fraspark».

Klassekampen skal ha takk for å sette denne saken på dagsordenen. Det kommer flere artikler og andre vinklinger om antisemittisme på venstresiden lovet forfatteren av boken, Torkel Brekke».

Eigil Jespersen
Leder VINA

VINA støtter Histadruts krav.

VINA, ved leder Eigil Jespersen, var i dialog med Peter Lerner, Director International Relations i Histadrut i forrige uke. Det har også vært dialog med Liv Tørres, leder internasjonal avd i LO.

VINA støtter Histadruts krav om å stanse den omstridte reformen. Histadrut representerer ca 800  000 fagorganiserte i Israel.

VINA har alltid støtte de moderate kreftene i Israel noe vi også håper at Arbeiderpartiet og LO vil gjøre.

Den internasjonale Holocaustdagen

I dag, fredag 27. januar, markeres dagen for frigjøringen av utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau i 1945. Denne forbrytelsen mot menneskeheten markeres flere steder i verden, også i Norge.

Vi skal aldri glemme og vi vil bidra til at en slik forbrytelse aldri skal skje igjen.

Vi minnes ofrene i ærbødighet!

Avital fra Histadrut i Oslo 17. Januar 2023

Siste kveld av dette besøket møtte Avital med Venner av Israel på Stortinget og Felleskomiteen for Israel.

18. Januar reiste hun videre til Stockholm for å møte bla svensk LO.

VINA takker for besøket. Vi vil fortsette arbeidet for flere slike besøk og for at også norsk LO deltar 🇮🇱🇳🇴

Histadrut v/Avital Shapira, leder for internasjonal avdeling, besøker Oslo i tiden 15-17. januar 22.

Besøket er kommet i stand i samarbeid mellom Histadrut, ambassaden i Oslo og VINA.
Avital og leder VINA hadde et møte i Tel Aviv 6. nov i fjor, hvor grunnlaget for møtet ble lagt.
Ambassaden har stått for programmet.
VINA møtte Avital søndag ettermiddag for innledende samtaler og middag på restaurant Lorry i Hegdehaugsveien i Oslo.
Programmet for mandag og tirsdag er tett. I dag har det vært møte med YS og Delta (Største forbund i YS). I tillegg til intervjuer. I ettermiddag møter Avital Utenriks- og Forsvarskomiteen i tillegg til MIFF Ung.
Tirsdag er det møte med Utenriksdepartementet, Venner av Israel på Stortinget og Felleskomiteen for Israel (FKI). I FKI inngår VINA sammen med 8 andre organisasjoner som jobber bla innenfor Israel relaterte områder. Eigil Jespersen og Harald Bell Solaas deltar fra VINA.
Det har ikke vært mulig å få møter LO, da de aktuelle er på reise. Media har i tillegg vært «lunkne» til å dekke besøket.
Hensikten med dette besøket er bla å gi informasjon om prosjektet Histadrut arbeider med opp mot ivaretakelse av palestinske arbeider i samarbeid med PGFTU (Palestinian General Federation of Trade Unions). Prosjektet tar for seg arbeidere innenfor bygg/anlegg, industri og hotell. Modellen kan være en brobygger mellom folk og nasjoner som med fordel bør støttes av de europeiske land. LO i Sverige støtter prosjektet, men i Norge henger vi etter. Så får vi håpe at det nå kan skapes grobunn for en positiv utvikling med fokus på å bygge broer mellom arbeidere og menneskene i regionen og ikke kun storpolitikk og konfliktfokus».

Eigil Jespersen
Leder VINA

Fredelig Jul og Godt Nytt År.

Ledelsen i VINA ønsker våre medlemmer en Fredelig Jul og et fremgangsrikt og Godt Nytt År. Et krevende år for vår sak, The Case for Israel, ligger bak oss. Et nytt krevende år 2033, for samme sak, ligger foran oss.

Vi må bruke tiden vel når vi får besøk av Histadrut 16-18. januar.

Informasjon følger på nyåret

Skipet Donau

I dag minnes vi jødene som ble sendt ut av Norge med skipet Donau. Den forbrytelsen mot Det jødiske folk må vi aldri glemme. Ofrene etter holocaust minnes i ærbødighet.

#snublestein

Einat Wilf besøkte Stortinget.

Tidligere medlem i Knesset og samfunnsdebattant Einat Wilf besøkte Stortinget i går. VINA var også invitert. Hun var meget direkte og klar i talen på flere områder. “Abrahamavtalene er historiske og de som heller vil bruke tiden på å fordømme staten Israel gis ingen fremtid” Et meget interessant foredrag ble avsluttet med en spørsmålsrunde hvor hun gikk i rette med påstanden om Israel som en apartheid stat og ønske om full internasjonal boikott av Israel.

For mer om Einat Wilf besøk

http://www.wilf.org

http://www.wilf.org/

Vi skal aldri glemme

I dag minnes vi ofrene og berørte etter terroranslagene 22. juli. Men også angrepet på Al-Noor moskeen i 2019 og skytingen i Oslo 25. juni.
Vi skal aldri glemme.
I ydmykhet og respekt.

Eigil Jespersen
Leder
VINA

VINA sørger med de pårørende og berørte.

Denne helgen som skulle markere slutten på Pride med parade, endte med et ubegripelig terrorangrep på tilfeldige mennesker i Oslos gater. En helt forferdelig handling. VINA sørger med de pårørende og berørte. Ansvaret for handlingen ligger på terroristen og han alene. Vi skal fortsatt håpe og arbeide for at mennesker i alle kulturer skal kunne leve i fredelig sameksistens.

Eigil Jespersen
Leder
VINA

Å tenke nytt

VINA ser frem til LO Kongressen 2022 30.5-3.6 hvor vi som alltid jobber for dialog og samarbeid. Da er det passende med Israels bidrag fra Grand Prix 2009 , Eurovision Song Contest/ESC, “There Must Be Another Way” written av Noa, Mira Awad og Gil Dor.

“Together – vouch for Each Other”

VINA deltok 12.mai i et møte på Stortinget med Yoseph Haddad.
Israelskarabisk kristen, fra Haifa, Yoseph Haddad er journalist, aktivist og leder for organisasjonen «Together – vouch for each other».
«Together – vouch for each other» jobber for å forene israelere og israelarabere i alle samfunnslag.
Yoseph Haddad holdt et meget interessant foredrag om dette arbeidet for å forene to folk i samme land.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt til Israel og Palestina 22. og 23. mars

“– Selv om mye av verdens oppmerksomhet nå er rettet mot den grusomme krigen i Ukraina, vil jeg vise at Norge fortsatt ønsker å ha et sterkt engasjement for å bringe partene til forhandlingsbordet og løse konflikten mellom israelere og palestinere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.”

Videre omtale fra UD finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utenriksminister-anniken-huitfeldt-til-israel-og-palestina-22.-og-23.-mars/

Hans Majestet Kong Harald V 85-års dag

Hans Majestet Kong Harald V,

På vegne av Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse vil jeg få overbringe de varmeste gratulasjoner i anledning Deres Majestets 85-års dag.

Deres Majestet ønskes samtidig god helse og alt godt!

Ærbødigst

Eigil Jespersen
Leder
VINA

Deportasjonen 26. november

Israel ligger langt fremme i kampen mot COVID og vil være tryggere å besøke enn de fleste alternativ.

touristisrael.com har informasjon om regler og oppdatert status for reiser til Israel. God Tur! 😀

COVID-19 UPDATE-WHEN WILL TRAVEL TO ISRAEL RESUME?

Krystallnatten

Krystallnatten, natt til 10. November 1938 gikk naziztene til angrep på jøders hjem forretninger og synagoger. 91 mennesker mistet livet. Dagen etter ble nærmere 20.000 jødiske borgere pågrepet og satt i konsentrasjonsleiren Dachau. Krystallnatten fikk sitt navn fra den store mengden glasskår som lå igjen i gatene.

Vi må fortsatt kjempe en knallhard kamp mot antisemittisme, hver dag.

Eigil Jespersen
leder

Godt Valg!🇳🇴

I dag er det valgdag i Norge.

Dette kan da være en god dag å minne om at Israel er det eneste fungerende demokrati i Midtøsten. Selv om det er noen kandidater på rett kurs et tiår etter den arabiske våren.

Og, at selv om Israel har vært igjennom urolige tider politisk ser en i år det høyeste av kvalitetstempel for gode samfunn, nemlig at selv de mest kontroversielle ledere kan byttes ut ved valg på fredelig vis.

Den internasjonale Holocaustdagen 2021

Kjære venner av VINA. I dag minnes vi ofrene etter holocaust. Vi vil bidra til å holde kampen mot antisemittisme gående. Vi vil aldri glemme!

Eigil Jespersen
leder

<embed src=https://www.hlsenteret.no/aktuelt/arrangementer/den-internasjonale-holocaustdagen-2021.html width=”650″ height=”550″> </embed></object>

Besøk Israel – Histadrut og fagforeningene i Tel Aviv.

Tirsdag ble en aktiv dag med besøk både hos Histadrut sentralt, og hos Histadrut Tel Aviv. Dov Randel, som VINA kjente godt fra før, tok oss imot i Histadrut sitt hovedkvarter i Tel Aviv. Vi fikk en rundtur i bygget og et godt innblikk i både historien og dagens ledelse.

I tillegg var vi heldigehistadrut-1_sep16 og fikk se noen av fanene og en del av de historiske plakatene. Vi ble også utstyrt med t-skjorter og logo-merker.

 

 

 

 

Etterpå var vi invitert på Rosh HaShana-lunsj med Histadrut Tel Aviv. Det jødiske nyttåret – Rosh Hashana er rett hjørnet og Israel forbereder seg på feiring av helligdagene og ferie. Der ble vi introdusert for Gershon Gelmon, leder for Histadrut Tel Aviv. Vi fant tonen straks, ble enige om å møtes igjen og planlegge felles prosjekter.

På lunsjen møtte vi også 14433225_10207010867009672_7297959402303627069_nAriel Yacobi, leder for fagforeningen for de kommunalt ansatte. De tilsvarer NTL – Norsk Tjenestemannslag i Norge. Vi hadde jo også med oss en fra NTL i vår delegasjon.

 

 

 

Vi ble også kjent med den sterke lederen for fagforeningen for søppelkjørerne i Tel Aviv. Der er alle organisert, så det er en fagforening med gjennomslagskraft. Igjen et bevis for hvor viktig det er å være organisert – både for felleskapet og for individuell sikkerhet på arbeidsplassen.

Mange i VINA har erfaring som tillitsvalgte, så dette ble virkelig en dag for å huske på de utfordringene vi har med å mobilisere og organisere i Israel og Norge og ikke minst viktigheten av et sterkt Histadrut og LO. Dette for å trygge arbeidsplasser for fremtiden og hindre nedbygging av velferdsstatene i Israel og Norge.

Venner av Israel i den norske arbeiderbevegelsen.

Venner av Israel i den norske arbeiderbevegelsen er en forening for venner av Israel i den norske arbeiderbevegelsen. Det vil si for deg som er organisert i et fagforbund (for eksempel i LO eller YS) eller som sympatiserer eller er medlem  av Arbeiderpartiet eller andre partier på venstreside og som ønsker et tettere samarbeid mellom den norske og israelske arbeiderbevegelsen. Send oss gjerne en mail om du har spørsmål eller ønsker å melde deg inn :-)!