Har igjennom mange år utmerket seg i kampen for faglige rettigheter både internasjonalt og ikke minst for palestinske arbeidstakere.