En dag som det er viktig å markere hvert år. Vi skal aldri ta vår frihet for gitt. Siden 2011 har denne dagen også blitt markert som Norges nasjonale veterandag. På denne dagen hedres alle veteraner for deres innsats under andre verdenskrig og alle de som har tjenestegjort i Forsvaret siden.