14 januar 2024 deltok VINA på støttemarkering utenfor Stortinget. Rundt 400 hadde møtt opp med bla den viktige parolen “Slipp gislene fri-nå”.