“– Selv om mye av verdens oppmerksomhet nå er rettet mot den grusomme krigen i Ukraina, vil jeg vise at Norge fortsatt ønsker å ha et sterkt engasjement for å bringe partene til forhandlingsbordet og løse konflikten mellom israelere og palestinere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.”

Videre omtale fra UD finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utenriksminister-anniken-huitfeldt-til-israel-og-palestina-22.-og-23.-mars/