Hans Majestet Kong Harald V,

På vegne av Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse vil jeg få overbringe de varmeste gratulasjoner i anledning Deres Majestets 85-års dag.

Deres Majestet ønskes samtidig god helse og alt godt!

Ærbødigst

Eigil Jespersen
Leder
VINA