Jeg videresender dere det triste budskapet om Sverres bortgang.

Jeg besøkte han på hjemmet 4. mai og skjønte at det var utfordringer helsemessig.

Sverre fylte 95 år i februar og var mangeårig medlem av VINA.

Våre tanker går til familien og de nærmeste. Sverre vil bli savnet og vi er takknemlig for hans utrettelige innsats i arbeider- og fagbevegelsen og for Israels sak.

Eigil Jespersen

Leder VINA