Besøket er kommet i stand i samarbeid mellom Histadrut, ambassaden i Oslo og VINA.
Avital og leder VINA hadde et møte i Tel Aviv 6. nov i fjor, hvor grunnlaget for møtet ble lagt.
Ambassaden har stått for programmet.
VINA møtte Avital søndag ettermiddag for innledende samtaler og middag på restaurant Lorry i Hegdehaugsveien i Oslo.
Programmet for mandag og tirsdag er tett. I dag har det vært møte med YS og Delta (Største forbund i YS). I tillegg til intervjuer. I ettermiddag møter Avital Utenriks- og Forsvarskomiteen i tillegg til MIFF Ung.
Tirsdag er det møte med Utenriksdepartementet, Venner av Israel på Stortinget og Felleskomiteen for Israel (FKI). I FKI inngår VINA sammen med 8 andre organisasjoner som jobber bla innenfor Israel relaterte områder. Eigil Jespersen og Harald Bell Solaas deltar fra VINA.
Det har ikke vært mulig å få møter LO, da de aktuelle er på reise. Media har i tillegg vært «lunkne» til å dekke besøket.
Hensikten med dette besøket er bla å gi informasjon om prosjektet Histadrut arbeider med opp mot ivaretakelse av palestinske arbeider i samarbeid med PGFTU (Palestinian General Federation of Trade Unions). Prosjektet tar for seg arbeidere innenfor bygg/anlegg, industri og hotell. Modellen kan være en brobygger mellom folk og nasjoner som med fordel bør støttes av de europeiske land. LO i Sverige støtter prosjektet, men i Norge henger vi etter. Så får vi håpe at det nå kan skapes grobunn for en positiv utvikling med fokus på å bygge broer mellom arbeidere og menneskene i regionen og ikke kun storpolitikk og konfliktfokus».

Eigil Jespersen
Leder VINA