VINA har lenge jobbet for å gjenoppbygge dialogen mellom norsk og israelsk arbeiderbevegelse, og midt under pandemien har det vært oppnådd flere gode delmål. Vi håper og tror på videre progresjon, og så passer det også å bruke disse dagene til å evaluere egen innsats i tråd med tradisjonene.

ROSH HASHANA – JØDISK NYTTÅR