Når du deltar i stortingsvalg er du med på å bestemme utviklingen av samfunnet vårt.

Under her er en lenke til Stortingets websider med informasjon om valget.

Godt Valg!

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/videregaende-skole/deltakelse-og-pavirkning/bruk-stemmeretten2/