I dag minnes vi jødene som ble sendt ut av Norge med skipet Donau. Den forbrytelsen mot Det jødiske folk må vi aldri glemme. Ofrene etter holocaust minnes i ærbødighet.

#snublestein