I dag minnes vi ofrene og alle berørte av massakrene 22. juli 2011 og seinere terrorhandlinger. Kampen mot terror, i alle dets former, vil være en stadig pågående prosess. Norges liberale demokrati er vårt verdigrunnlag uansett den enkeltes bakgrunn.
Vi vil aldri glemme!