Jeg deltok som publikum under debatten: «Oppgjørets time? Antisemittisme på venstresida» på baren Internasjonalen, Youngstorget onsdag 12 april kl 1800.

Avisa Klassekampen hadde tatt initiativet til denne debatten med bakgrunn i boken til religionshistoriker og professor ved Oslomet, Torkel Brekke: «Ingen er uskyldig – Antisemittisme på venstresida»

Lokalet var «pakkfull» av engasjerte tilhørere, som bla Odd Karsten Tveit og Mads Gilbert for å nevne noen. I panelet satt forsker ved Oslomet Lars Gule, forsker ved HL-senteret Vibeke Mo og professor Torkel Brekke. Debatten ble ledet av journalist i Klassekampen Dag Eivind Undheim Larsen.

Alle deltakerne i panelet var klare på at det finnes antisemittisme på venstresiden, dog ikke like ekstrem som på ytre høyre siden. Denne antisemittismen har bla sin bakgrunn i etableringen av staten Israel i 1948 og Seksdagerskrigen i 1967, som en gen form for antisemittisme. Alle var klare på at antisemittisme er uakseptabelt, uansett form. Det er lov å kritisere Israel når de gjør gale ting, det skulle bare mangle. Man må skille mellom politikk som utøves av dagens israelske regjering og israelere og jøder generelt. Her har venstresiden men også pressen «svin på skogen». Solidaritetsbevegelsen sin begeistring for palestinsk terror må bekjempes. Resultatet av denne type forherligelse vil munne ut i nye diktaturer. Vi har flere eksempler på dette fra for eksempel Sør-Amerika.

Det ble også mye diskusjon rundt definisjon av begrepene antisemittisme og antisionisme. Gjennom debatten fremkom det helt klart at antisemittismen i Europa på slutten av 1800 tallet motiverte og var bakgrunnen for Theodor Herzl i arbeidet for å få en egen jødisk stat, en prosess som fikk betegnelsen sionisme. At dette skulle bli en stat i Palestina ble det uttrykt stor misnøye med. Lars Gule er klar i sin sak: «Israel bør ikke eksistere som en jødisk og sionistisk stat. Det er fordi det er et kolonialistisk og rasistisk prosjekt som ikke kan forsvares (også presisert i et intervju i Klassekampen onsdag 22. mars). Han avsluttet tiraden med at Israel burde ligget i Bayern! Han ble utfordret av en i publikum på om det fantes andre stater blant FNs nærmere 200 stater som manglet legitimitet. Han svarte at det er flere stater som for eksempel Saudi Arabia, Iran, Irak og Egypt som manglet legitimitet, for å nevne noen.  Kravet for at en stat skal ha legitimitet skal henge høyt mente han.

BDS (bevegelsen for boikott, des-investeringer og sanksjoner) og apartheid kritikken av Israel er langt på vei antisemittisk mente forfatteren av boken. Litt avhengig hvordan man definerer kritikken, men likevel. Her ble det motbør fra Lars Gule, som sitter som styremedlem i BDS. Han mente at det ikke skulle være kritikkverdig å forsvare folkeretten. En annen fra BDS og Arbeiderpartiet i Oslo fortalte at han og venner pusser snublestener rundt i Oslo for bla å minnes de som døde under Holocaust. En kvinne med jødisk bakgrunn repliserte med at hvis hatet fra BDS og andre antisemitter munnet ut i et nytt Holocaust så nytter det ikke å pusse snublesteiner. Dette sa hun med bakgrunn i at det ble orientert om at jødehatet øker flere steder i verden, også i Norge.

Alt i alt en stort sett saklig og meget interessant debatt om en viktig problemstilling, dog med noen til tider «friske fraspark».

Klassekampen skal ha takk for å sette denne saken på dagsordenen. Det kommer flere artikler og andre vinklinger om antisemittisme på venstresiden lovet forfatteren av boken, Torkel Brekke».

Eigil Jespersen
Leder VINA