Den internasjonale Holocaustdagen

Den internasjonale Holocaustdagen 27. januar 2022

VINA vil bidra til at vi aldri glemmer den fryktelige ugjerningen mot menneskeheten og anbefaler deltakelse digitalt.

I dag er det 77 år siden den røde armé inntok Auschwitz-Birkenau. Det er anslått at til sammen 1,1 millioner mennesker døde i Auschwitz-komplekset. Datoen for frigjøringen av dødsleiren er i dag den internasjonale minnedagen over holocaust.
HL-senteret inviterer alle til å følge minnedagen av Den internasjonale Holocaustdagen digitalt på sin hjemmeside.
Markeringen overføres kl 1500. Av smittevernhensyn er ikke seremonien på Akershuskaia åpen for publikum, men overføres altså digitalt.
H.K.H. Kronprins Haakon vil blant andre delta.
Programmet er å finne på HL-senteret hjemmeside hvor også linken til den digitale overføringen er å finne. (https://www.hlsenteret.no/)

Vi minnes ofrene i ærbødighet.

Vennlig hilsen

Eigil Jespersen
Leder
VINA

Julehilsener 2021

Vi har tradisjonen tro mottatt og sendt gledelige Julehilsener med våre samarbeidspartnere i inn og utland. Vi vil også takke alle våre medlemmer og ønske alle :

En Gledelig Jul og et Godt Nytt År!

Eigil Jespersen
Leder VINA
Tlf mob 0047 92840452
E-mail: ej@nof.no

Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse


Kjære venner i arbeiderbevegelsen

VINA ser med stor uro på utviklingen i konflikten mellom Israel og Palestina.
Nå er dialog viktigere enn noen gang, og det på alle plan!
Vi var godt i gang, og arbeidet må forsterkes. Det skylder vi våre kamerater som gikk foran bla under Oslo avtalen.
Konflikten må inn på et annet spor og det snarest mulig.
Ta gjerne kontakt for rådslagning.
Vi har ingen tid og miste!

Bekymret hilsen

Eigil Jespersen
Leder VINA

1.MAI ! ה -1 במאי!

Gratulerer med dagen! Arbeiderbevegelsen er viktigere enn på lenge i en verden hvor ulikhetene vokser, konfliktnivået stiger både mellom grupper og land, mens menneskene kjemper mot pandemien.

Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse, VINA, jobber for en bedre dialog mellom arbeiderbevegelsene i Norge og Israel. Landene har en egen viktig kamp nasjonalt, og vi tror på verdien av å dele lærdom, delen motivasjon, og dele kampen for arbeiderbevegelsen.

Yom Hazikaron

Yom Hazikaron er minnedag for falne soldater.
“I dag husker vi bidragene til Israels mange soldater mens vi sørger over tapet av tusenvis som ofret alt for vår nasjonale sikkerhet, suverenitet og selvbestemmelse.”

Kontingent VINA 2021

Påminnelse om innbetaling av årskontingent til VINA – Venner av
Israel i Norsk Arbeiderbevegelse.

Årskontingent er 300 kr fra 2022.

Konto nr : 9001.20.97475
Merk med navn og telefon nummer.

First for innbetaling er 30.April.

VINA finner du på nettsiden www.vinanorge.no.
Vi har også en Facebook-side:
VINA – VINA – Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse
https://www.facebook.com/groups/741313652559429/
I tillegg sendes det ut pressemeldinger i relevante saker.

Om du ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt her på epost,
gjennom nettsiden eller Facebook.

Du når oss gjennom :
Epost: post@vinanorge.no
Nettsiden: https://www.vinanorge.no/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/741313652559429/

Med vennlig hilsen
VINA

Eigil er ny leder i VINA

Eigil Jespersen overtok som fungerende leder for VINA fra 15. Januar 2020. Eigil vil fungere som leder frem til generalforsamling og valg seinere i år.

VINA takker hjertelig Marius Gaarder for hans gode og iherdige innsats som leder over mange år.

Åpent brev mot nedleggelsen av hebraiskstudiet ved Universitetet i Oslo.

Nedleggelsen av hebraiskstudiet ved Universitetet i Oslo.

VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse er sterkt kritisk til nedleggelsen av hebraisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Fra og med høsten 2018 vil instituttet kun ta opp studenter til bachelor i Midtøsten- og Nord-Afrika kunnskap med arabisk, farsi eller tyrkisk. Dette vil ikke lenger være mulig å ta hebraisk. Frem til nå er det kun Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo som har hatt tilbud om moderne hebraisk. Bibelhebraisk tilbys teologistudenter, men det er dessverre ikke relevant for studier rundt Israel og judaistikk. I Sverige tilbys det til sammenlikning moderne hebraisk ved Universitetet i Lund, Universitetet i Uppsala og Universitetet i Gøteborg.
VINA forstår at det er økonomi som ligger til grunn for nedleggelsen, men det at ikke lenger vil være mulig å studere begge språkene i en konflikt Norge utenrikspolitisk står nært er uheldig og kan på sikt også ødelegge for den rollen Norge ønsker å spille i å bringe denne konflikten mellom palestinerne og israelerne til en løsning. Det er viktig med språkkunnskaper for å forstå begge sider.

I Danmark har de en ordning for å sikre undervisning i fag som det er av nasjonal interesse at det fortsatt er undervisning i, trass i få studiepoengproduserende studenter. VINA mener at moderne hebraisk burde sikres på en slik måte i Norge. Dette for å understøtte den rollen Norge spiller politisk og gi muligheten for flere å skaffe seg en akademisk utdannelse i dette feltet. I tillegg vil det være en styrke for arabisk at flere semittiske språk blir undervist ved universitetet. Det må også nevnes at for norske jøder er tilbudet om moderne hebraisk på et akademisk nivå viktig. Hebraisk sin rolle i jødisk historie er helt unik og ikke bare knyttet til Israel.

Marius Gaarder
Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse

VINA i Bergen

Den 17. Oktober ble det holdt medlemsmøte i Bergen. Leder i VINA, Marius Gaarder, var på besøk og holdt innledning om VINA og pågående aktiviteter.

På møte ble det opprettet lokallag for Bergen.  Iris Walderhaug ble valgt som første kvinnelige leder i VINA. Med seg i lokallagets styre har hun Jostein Jakobsen og Geir Kåre Opheim. Styret er valgt frem til årsmøte i 2018.

 

VINA fortsetter å vokse. Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli medlem? Vi spanderer medlemskapet ut året!

VINA til Israel 2017

VINA drar til Israel også i år.

Vi bygger videre på dialogen med kontaktnettet og samarbeidspartnere. Det blir møter med Israels LO Histadrut, ambassaden i Tel Aviv, UD og andre.

Det blir også dager i Jerusalem for å møte både oldtid og det moderne landet.

Program og praktisk informasjon finner du i pdf under eller ved epost til post@vinanorge.no .

FrPs Landsmøtevedtak om å forby mannlig omskjæring 2017

Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse – VINA tar på det sterkeste avstand fra FrPs Landsmøtevedtak om å forby mannlig omskjæring (Brit Milah). Dette er å sette seg som garantist mot videre jødisk liv i Norge og er det mest problematiske vedtak et parti med representasjon på Stortinget har vedtatt siden 2. verdens krig. 

VINA anser dette for å være et de facto, om ikke de jure, forsøk på gjeninnføring av den problematiske jødeparagrafen. 

Et slik forbud er langt mer alvorlig enn de ulike boikottforslag som foreligger mot Israel. Dette forbudet er et direkte angrep på den nasjonale minoriteten jøder i Norge. Ved å stemme på et slikt forbud har FrP utspilt sin rolle som venn av jøder og Israel. 

 

Marius Gaarder

Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse. 

Uttalelse fra VINA om boikottvedtak

VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse tar fullstendig avstand for LOs Kongressvedtak om full økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Dette setter en effektiv stopper for enhver form dialog. Løsningen på konflikten må komme som en fremforhandlet løsning mellom partiene, ikke på en ensidig og folkerettsstridig boikott av den ene parten. Dette sett i lys av LO Kongressens politiske utalelser gjør LO helt irrelevant for en løsning på situasjonen og setter Norges rolle som tilrettelegger i stor fare. Vedtakene samlet er folkerettstridig og er sammen med FrPs vedtak om forbud mot mannlig omskjæring de mest problematiske vedtak fattet mot jøder i Norge siden andre verdenskrig.

 

Knut Marius Gaarder.

Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse. 

VINA på web

Vi har her en egen side for aktuelle saker og hvor det er plass til å gå dypere i de tema VINA jobber med.

VINA sender ut medlemsbrev, og drifter nettsiden vinanorge.no.
I tillegg sendes det ut pressemeldinger i relevante saker.
Vi har møter og arrangere reiser til Israel.

Vi har også en Facebook-side :
https://www.facebook.com/groups/741313652559429/

Årskontingent er 300 kr.
Konto nr : 9001.20.97475
Merk med navn og telefon nummer.

VINA – Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse

post@vinanorge.no