Nedleggelsen av hebraiskstudiet ved Universitetet i Oslo.

VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse er sterkt kritisk til nedleggelsen av hebraisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Fra og med høsten 2018 vil instituttet kun ta opp studenter til bachelor i Midtøsten- og Nord-Afrika kunnskap med arabisk, farsi eller tyrkisk. Dette vil ikke lenger være mulig å ta hebraisk. Frem til nå er det kun Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Oslo som har hatt tilbud om moderne hebraisk. Bibelhebraisk tilbys teologistudenter, men det er dessverre ikke relevant for studier rundt Israel og judaistikk. I Sverige tilbys det til sammenlikning moderne hebraisk ved Universitetet i Lund, Universitetet i Uppsala og Universitetet i Gøteborg.
VINA forstår at det er økonomi som ligger til grunn for nedleggelsen, men det at ikke lenger vil være mulig å studere begge språkene i en konflikt Norge utenrikspolitisk står nært er uheldig og kan på sikt også ødelegge for den rollen Norge ønsker å spille i å bringe denne konflikten mellom palestinerne og israelerne til en løsning. Det er viktig med språkkunnskaper for å forstå begge sider.

I Danmark har de en ordning for å sikre undervisning i fag som det er av nasjonal interesse at det fortsatt er undervisning i, trass i få studiepoengproduserende studenter. VINA mener at moderne hebraisk burde sikres på en slik måte i Norge. Dette for å understøtte den rollen Norge spiller politisk og gi muligheten for flere å skaffe seg en akademisk utdannelse i dette feltet. I tillegg vil det være en styrke for arabisk at flere semittiske språk blir undervist ved universitetet. Det må også nevnes at for norske jøder er tilbudet om moderne hebraisk på et akademisk nivå viktig. Hebraisk sin rolle i jødisk historie er helt unik og ikke bare knyttet til Israel.

Marius Gaarder
Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse