VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse tar fullstendig avstand for LOs Kongressvedtak om full økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Dette setter en effektiv stopper for enhver form dialog. Løsningen på konflikten må komme som en fremforhandlet løsning mellom partiene, ikke på en ensidig og folkerettsstridig boikott av den ene parten. Dette sett i lys av LO Kongressens politiske utalelser gjør LO helt irrelevant for en løsning på situasjonen og setter Norges rolle som tilrettelegger i stor fare. Vedtakene samlet er folkerettstridig og er sammen med FrPs vedtak om forbud mot mannlig omskjæring de mest problematiske vedtak fattet mot jøder i Norge siden andre verdenskrig.

 

Knut Marius Gaarder.

Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse.