Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse – VINA tar på det sterkeste avstand fra FrPs Landsmøtevedtak om å forby mannlig omskjæring (Brit Milah). Dette er å sette seg som garantist mot videre jødisk liv i Norge og er det mest problematiske vedtak et parti med representasjon på Stortinget har vedtatt siden 2. verdens krig. 

VINA anser dette for å være et de facto, om ikke de jure, forsøk på gjeninnføring av den problematiske jødeparagrafen. 

Et slik forbud er langt mer alvorlig enn de ulike boikottforslag som foreligger mot Israel. Dette forbudet er et direkte angrep på den nasjonale minoriteten jøder i Norge. Ved å stemme på et slikt forbud har FrP utspilt sin rolle som venn av jøder og Israel. 

 

Marius Gaarder

Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse.