VINA ser med stor uro på utviklingen i konflikten mellom Israel og Palestina.
Nå er dialog viktigere enn noen gang, og det på alle plan!
Vi var godt i gang, og arbeidet må forsterkes. Det skylder vi våre kamerater som gikk foran bla under Oslo avtalen.
Konflikten må inn på et annet spor og det snarest mulig.
Ta gjerne kontakt for rådslagning.
Vi har ingen tid og miste!

Bekymret hilsen

Eigil Jespersen
Leder VINA