Vi oppretter her en egen side for aktuelle saker og hvor det er plass til å gå dypere i de tema VINA jobber med.

VINA sender ut medlemsbrev, og drifter nettsiden vinanorge.no.
I tillegg sendes det ut pressemeldinger i relevante saker.
Vi har møter og arrangere reiser til Israel.

Vi har også en Facebook-side som vi oppdaterer relativt ofte:
https://www.facebook.com/groups/741313652559429/

Årskontingent er 300 kr fra 2022.
Konto nr : 9001.20.97475
Merk med navn og telefon nummer.

VINA – Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse

post@vinanorge.no