norway-israel

Ambassaden var denne gang en naturlig første post i Israel. Og vi fikk en varm velkomst, eller kanskje et velkommen tilbake for VINA etter tid med mindre aktivitet.

Det ble gjennomgang av hvor vi er i dag, planer og veien videre. Ambassaden var positiv og viste at de har stor kunnskap og et godt kontaktnett i Israel. Det ble åpnet dører til nye kontakter, og ambassaden bekreftet viktigheten av vårt arbeid.