Etter møtene med Histadrut ble VINA invitert til å besøke Yehiel “Hilik” Bar fra Avodah i Knesset. Bar er “Deputy Speaker of the Knesset”, altså det som tilsvarer visepresident på Stortinget i Norge.mk-hilik-bar

Også hos Bar fikk vi en svært positiv velkomst med forsikringer om at han har et sterkt ønske om å bidra til bedre relasjoner mellom arbeiderbevegelsene i Norge og Israel. Vi snakket om hvordan situasjonen er i dag, bakgrunn og fremtiden.

Møte ble en bekreftelse på at israelsk arbeiderbevegelse er bekymret for at deler av norsk arbeiderbevegelse kun identifiserer Israel med dets høyre-politiske blå-regjering, selv når nå også Norge har en blåblå-regjering. VINA jobber nettopp for samarbeid og gjensidig støtte mellom arbeiderbevegelsene i Norge og Israel.

vina_bar-knesset

Yehiel “Hilik” Bar styrket det inntrykket vi fikk hos alle vi møtte i Israel. Arbeiderbevegelsen i Israel skulle ønske at ikke all kontakt måtte handle om konflikten og at man større grad kunne øke samarbeidet innenfor forsking og industri.