VINA opplevde en god dialog i forkant av AP’s Landsmøte, og det ble også vedtak som styrker muligheten for videre konstruktivt arbeid. VINA ser frem til at Arbeiderpartiet nå oppretter/gjenoppretter kontakt med Labor i Israel i en tid de kjemper hardt for å befeste seg som en seriøs motpart til Netanyahu.

Vedtaket bør også åpne for at LO gjenoppretter dialog med Histadrut, og dette står sentralt for det arbeid VINA har foran seg nå.

Dialog er løsningen.
Vi har ingen tid å miste!

VINA