Det kan se ut som om det er manglende kunnskap om Midtøsten hos Arbeiderpartiet i de store byene, også i Bergen. Det er forslag og vedtak om politikk for boikott av Israel, heller enn dialog som dominerer det største partiet innen Arbeiderbevegelsen.
Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse ønsker å bidra til å bedre kunnskapsnivået.

VINA
Eigil Jespersen
Leder