VINA i Bergen

Den 17. Oktober ble det holdt medlemsmøte i Bergen. Leder i VINA, Marius Gaarder, var på besøk og holdt innledning om VINA og pågående aktiviteter.

På møte ble det opprettet lokallag for Bergen.  Iris Walderhaug ble valgt som første kvinnelige leder i VINA. Med seg i lokallagets styre har hun Jostein Jakobsen og Geir Kåre Opheim. Styret er valgt frem til årsmøte i 2018.

 

VINA fortsetter å vokse. Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli medlem? Vi spanderer medlemskapet ut året!

VINA til Israel 2017

VINA drar til Israel også i år.

Vi bygger videre på dialogen med kontaktnettet og samarbeidspartnere. Det blir møter med Israels LO Histadrut, ambassaden i Tel Aviv, UD og andre.

Det blir også dager i Jerusalem for å møte både oldtid og det moderne landet.

Program og praktisk informasjon finner du i pdf under eller ved epost til post@vinanorge.no .

En uke med VINA til Israel-3

FrPs Landsmøtevedtak om å forby mannlig omskjæring 2017

Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse – VINA tar på det sterkeste avstand fra FrPs Landsmøtevedtak om å forby mannlig omskjæring (Brit Milah). Dette er å sette seg som garantist mot videre jødisk liv i Norge og er det mest problematiske vedtak et parti med representasjon på Stortinget har vedtatt siden 2. verdens krig. 

VINA anser dette for å være et de facto, om ikke de jure, forsøk på gjeninnføring av den problematiske jødeparagrafen. 

Et slik forbud er langt mer alvorlig enn de ulike boikottforslag som foreligger mot Israel. Dette forbudet er et direkte angrep på den nasjonale minoriteten jøder i Norge. Ved å stemme på et slikt forbud har FrP utspilt sin rolle som venn av jøder og Israel. 

 

Marius Gaarder

Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse. 

Uttalelse fra VINA om boikottvedtak

VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse tar fullstendig avstand for LOs Kongressvedtak om full økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Dette setter en effektiv stopper for enhver form dialog. Løsningen på konflikten må komme som en fremforhandlet løsning mellom partiene, ikke på en ensidig og folkerettsstridig boikott av den ene parten. Dette sett i lys av LO Kongressens politiske utalelser gjør LO helt irrelevant for en løsning på situasjonen og setter Norges rolle som tilrettelegger i stor fare. Vedtakene samlet er folkerettstridig og er sammen med FrPs vedtak om forbud mot mannlig omskjæring de mest problematiske vedtak fattet mot jøder i Norge siden andre verdenskrig.

 

Knut Marius Gaarder.

Leder VINA – Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse. 

VINA på web

Vi oppretter her en egen side for aktuelle saker og hvor det er plass til å gå dypere i de tema VINA jobber med.

VINA – Venner av Israel i den norske Arbeiderbevegelsen

post@vinanorge.no

Skip to toolbar