Vi oppretter her en egen side for aktuelle saker og hvor det er plass til å gå dypere i de tema VINA jobber med.

VINA – Venner av Israel i den norske Arbeiderbevegelsen

post@vinanorge.no